รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 13 )พ.ศ.2552 จึงประกาศผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line

 

 

353530
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
125
930
4772
344478
12731
21919
353530

Your IP: 34.234.223.162
2020-09-19 03:36