ข่าวประจำวันเทศบาลตำบลกุดจับ
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายอารีย์ ป้อมสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โดยกิจกรรมดังนี้
ภาคเช้า
จุดที่ 1. กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร ณวัดอัมพวันวิทยาราม (วัดหลวงปู่แก้ว)
จุดที่ 2. พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม (ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ)
จุดที่ 3. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร ประธานในพิธี โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ( ณ ถนนเลียบคลองชลประทาน ด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ )
ช่วงเย็น
จุดที่ 4. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบิพิตร (ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ)
ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอกุดจับ ประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลตำบลกุดจับ โดยมี ชัชวาลย์ ลือคำหาญ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ อปพร.เทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมภารกิจและอำนาจหน้าที่ดูแลประชาชนในเขตเทศบาลหลายบทบาท และหนึ่งในภารกิจคือการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ พร้อมรณรงค์การไม่ขายสุรา ไม่เล่นประทัดในเขตเทศบาลตำบลกุดจับในวันออกพรรษา
เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งข่าวสารให้ประชาชนทราบ
 
 

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลกุดจับ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ดังนี้
1. ลำดับที่ 1 นางบุญชู แยงคำ
2. นางสาวประภาวรินทร์ แทนคุณ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เทศบาลตำบลกุดจับ มีความประสงค์จะรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุทีมีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน  ตามเอกสารแนบมาด้วย

เทศบาลตำบลกุดจับ ประกาศเรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงประกาศแจ้งการขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563
2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
- งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
- งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
- งวดที่ 3 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
3. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ที่ภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลกุดจับ

Facebook

Line

 

 

371936
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
92
320
1093
365872
11594
19543
371936

Your IP: 3.235.85.115
2020-10-21 05:50