รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
ครั้งแรก ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันพุธที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

172557
172558
172559
172560
172561
172562
172563
172564
172565
172566
172567
172568
172569
172570
172571
172572
172573

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line