รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ อาคาร ๑ (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line