รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
ในวันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ อาคาร ๑ (ชั้น ๒) สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line