รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line