รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖3
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
  ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line