เคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน
วันที่ 9 มกราคม 2566 เช้าวันจันทร์ ของสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 08.00 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน พร้อมมอบถุงมือหนังให้กับพนักงานเก็บขยะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ เทศบาลตำบลกุดจับ หลังเสร็จพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ ได้พูดคุย กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในหัวข้อ
1.การเตรียมความพร้อมของดีกุดจับ ประจำปี 2566 และงานคาราวะหลวงปู่แก้ว ประจำปี 2566
2. การปฏิบัติหน้าที่และการแต่งกายของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
3.การประเมินผลงานการแข่งขันกีฬาประชาชน (ท้องถิ่นสัมพันธ์ ) ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ปีหน้าต้องเข้าชิงทุกประเภท ต้องมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละกองต่างในเทศบาลฯ
4. มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย โปร่งใส สุจริต หากมีผู้กระทำการทุจริตในองค์กรให้แจ้งคณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการได้โดยตรง
ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมกับ ปศูสัตว์อำเภอกุดจับ จัดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกุุดจับ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบล ร่วมงาน ITA AWARDS 2022 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งทางเทศบาลตำบลกุดจับได้เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ จาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในระดับ AA ได้คะแนน 95.97 คะแนน และเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ณ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริของพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชโดยมีนายสกนธ์ กรกฎ นายอำเภอกุดจับเป็นผู้เปิดโครงการพร้อมพบปะพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ณ สวนสาธารณสระหลวง บ้านเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ที่ทางเทศบาลตำบลกุดจับได้จัดขึ้นได้จัดขึ้น

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ วัดอัมพวันวิทยาราม
2. พีธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอกุดจับ

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

Facebook

Line

 

 

949932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
620
77
943418
2184
23337
949932

Your IP: 162.158.162.104
2023-02-05 01:48