การดำเนินการติดตามถังขยะเปียกลดโลกร้อน เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายนิยม สาลีอาจ ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล "NO GIFT POLICY" งดรับ งดให้ ป้องกัน มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเทศบาลตำบลกุดจับ ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกุดจับ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12-21 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ชั้น 2  ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วย

ประชาสัมพันธ์ประกวดธิดากุดจับในงานส่งเสริมวัฒธรรมประเพณีของดีอำเภอกุดจับ ประจำปี 2567

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook