วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดจับ  โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

  1. สังกัดกองสวัสดิการสังคม   

      -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)   จำนวน 1 อัตรา

  2. สังกัดกองคลัง

      -  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                         จำนวน 1 อัตรา

  3. สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

      -  ตำแหน่ง คนงานเทศกิจ  ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                       จำนวน 1 อัตรา 

 

เทศบาลตำบลกุดจับ รับสมัคร ในวันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ  หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 042-291-161  ต่อ 101 และทาง www.kudjub.go.th    ศึกษาข้อมูลได้ตามรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดจับ
วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมหารือโดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในที่ประชุม หารือทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองวอซอ อำเภอกุดจับ อำเภอบ้านผือ โรงพยาบาลประจำอำเภอ สาธารณสุขอำเภอกุดจับ เทศบาลตำบลเมืองเพีย และเทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 3 อำเภอ จังหวัดอุดรธานี ที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีการติดต่อกันในตัวอำเภอเป็นจำนวนมาก หลังจากประชุมเสร็จ ออกตรวจตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับว่าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับฉีดวัคซีนครบหรือย้ง เพื่อให้เป็นตลาดปลอดภัย สร้างวินัยในการจับจ่าย ปรับปรุงตลาดกับการปรับตัวสู่สังคม Digital สำหรับผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ (บ้านเพีย) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ
วันที่่ 15 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลกุุดจับ เรื่อง ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ (บ้านเพีย) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) เทศบาลตำบลกุดจับ จึงให้ปิดตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ (บ้านเพีย)เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2564 และจะขายปกติในวันจันทร์ ที่ 18 ตุลาคม 2564 หรือ จนกว่าสถานการณ์จะปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งเพื่อทราบ

ให้ปิดตลาดนัด/ตลาดคลองถม ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน
วันที่่ 12 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลกุุดจับ เรื่อง ให้ปิดตลาดนัด/ตลาดคลองถม ชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ เป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 ( COVID - 19 ) เทศบาลตำบลกุดจับ จึงให้ปิดตลาดนัด/ตลาดคลองถม ชั่วคราว ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11-31 ตุลาคม 2564 ชั่วคราว จำนวน 3 แห่ง คือ
1. ตลาดคลองถม (ทุกวันพฤหัสบดี) บริเวณบ้านเพีย หมู่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
2. ตลาดนัด (ทุกวันที่ 13 และ วันที่ 27 ของเดือน ) บริเวณบ้านดงหมากหลอด หมู่ 3 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
3. ตลาดนัดชุมชนหนองโน ( ทุกวันพุธ และ วันเสาร์ )บริเวณบ้านหนองโน หมู่ 2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

การหารือ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดจับ และ แม่ค้าพ่อค้าชาวตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ( ร้านชำ ) ตั้งแต่ ร้านหมอศรีเวียง ถึง ร้านทวิชช๊อป
วันที่ 4 ตุลาคม 64 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ หารือ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดจับ และ แม่ค้าพ่อค้าชาวตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ( ร้านชำ ) ตั้งแต่ ร้านหมอศรีเวียง ถึง ร้านทวิชช๊อป ในหัวข้อ ประชุมพิจารณาเพื่อชักถามถึงความเป็นไปได้ในการจัดการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างตึกอาคารร้านชำให้ใหม่ เป็นตึก สองชั้น พร้อมหารือในการสร้างร้านชำ ทำไปในลักษณะใด ในที่ประชุมสรุปได้ว่าธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ให้เทศบาลตำบลกุดจับ เป็นผู้เช่า ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ ทั้งหมด ยกเว้น พื้นที่ เวณคืนธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ที่มีคดีพึ่งเสร็จสิ้น โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถปรับปรุงได้ แต่ค้าขายในเชิงพานิชไม่ได้ เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

โครงการ แจกทรายอะเบท ผ้ามุ้งเขียว เพื่อป้องกันไข้เลือดออก แจกเกลือไอโอดีน ไข่ไอโอดีน ป้องกันขาดสารไอโอดีน และ โครงการโรคเบาหวาน และความดันสูง บ้านเพีย
วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นาสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 เปิดโครงการ แจกทรายอะเบท ผ้ามุ้งเขียว เพื่อป้องกันไข้เลือดออก แจกเกลือไอโอดีน ไข่ไอโอดีน ป้องกันขาดสารไอโอดีน และ โครงการโรคเบาหวาน และความดันสูง โดยมี อสม.บ้านเพีย พร้อมชาวบ้าน บ้านเพีย ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการเป็นหมู่บ้านที่ 5 ของโครงการนี้ ณ ศาลาประชาคมบ้านเพีย

Facebook

Line