ประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ แจ้งประชาชนให้มาชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หากชำระช้ากว่ากำหนดจะต้องเสียค่าปรับ
ด้วยความปราถนาดีจาก เทศบาลตำบลกุดจับ

วันที่ 10 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดจับ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2567 ขึ้น โดยมี นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายนิยม สาลีอาจ ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าอบรมตามโครงการ

เคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน
วันที่ 1 เมษายน 2567 เช้าวันจันทร์ ของสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 08.00 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายนิยม สาลีอาจ ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ เทศบาลตำบลกุดจับ หลังเสร็จพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ ได้พูดคุย กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในหัวข้อ
1. การปฏิบัติหน้าที่และการแต่งกาย ของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
2. มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมาย โปร่งใส สุจริต หากมีผู้กระทำการทุจริตในองค์กรให้แจ้งคณะผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนราชการได้โดยตรง
3. การเตรียมงานวันสงกรานต์ และงานบุญบั้งไฟ ที่จะมาถึง
ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

เทศบาลตำบลกุดจับ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)ประจำปี 2567 สำหรับพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

เทศบาลตำบลกุดจับ ขอความอนุเคราะห์ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากเทศบาลตำบลกุดจับ กรอกแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2567

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook