เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลกุดจับ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ ชั้น 2  ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาด้วย

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายนิยม สาลีอาจ ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ทำบุญตักบาตร และร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมีนายเสกสรรค์ จูมพลหล้า นายอำเภอกุดจับ เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก ณ วัดพุทธนิมิต บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมกิจกรรม พิธีไหว้ครู รำลึกศรัทธา บูชาพระคุณครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดจับและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line