วันที่13กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 4
นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ซึ่งนายชัชวาลย์ ลือคำหาญ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณผู้บริหาร สมาขิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ หัวหน้าหน่วยงาน ประชาชนในเขตอำเภอกุดจับเข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อส่งเสริมอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และขอขอบคุณ กลุมแม่บ้านหันเทาพร้อมอาจารย์ผู้สอนการทำปลาส้มในครั้งนี้ ณ เทศบาลตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line