การหารือ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดจับ และ แม่ค้าพ่อค้าชาวตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ( ร้านชำ ) ตั้งแต่ ร้านหมอศรีเวียง ถึง ร้านทวิชช๊อป
วันที่ 4 ตุลาคม 64 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ หารือ สำนักงานธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลตำบลกุดจับ และ แม่ค้าพ่อค้าชาวตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ( ร้านชำ ) ตั้งแต่ ร้านหมอศรีเวียง ถึง ร้านทวิชช๊อป ในหัวข้อ ประชุมพิจารณาเพื่อชักถามถึงความเป็นไปได้ในการจัดการพื้นที่ดังกล่าว เพื่อสร้างตึกอาคารร้านชำให้ใหม่ เป็นตึก สองชั้น พร้อมหารือในการสร้างร้านชำ ทำไปในลักษณะใด ในที่ประชุมสรุปได้ว่าธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ให้เทศบาลตำบลกุดจับ เป็นผู้เช่า ตลาดสดเทศบาลตำบลกุดจับ ทั้งหมด ยกเว้น พื้นที่ เวณคืนธนารักษ์ พื้นที่อุดรธานี ที่มีคดีพึ่งเสร็จสิ้น โดยพื้นที่ดังกล่าวสามารถปรับปรุงได้ แต่ค้าขายในเชิงพานิชไม่ได้ เทศบาลตำบลกุดจับจึงแจ้งมาเพื่อทราบ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ
DSC7713
DSC7703
DSC7700
DSC7697
DSC7674
DSC7639
DSC7656
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line