วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมด้วย นายมณีรัตน์ ราญมีชัย ปลัดเทศบาลตำบลกุดจับ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ซึ่งเทศบาลตำบลกุดจับ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานแผนกับ อปท.ในอำเภอกุดจับ เพื่อดำเนินการจัดทำแบบเสนอโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดมานำเสนอในที่ประชุมให้มีการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาในภาพรวมของอำเภอให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. และมีการกลั่นกรองแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ ของอำเภอกุดจับเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

85610
85607
85606
85605
85603
85602
85601
85599
85598
85587
85584
85581
85579
85570
85574
85561
85565
85544
85543
85537
85540

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line