ประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ เรื่่อง งดการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ และ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับ งดการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ และ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด และตามมติที่ประชุมในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ ประธานกรรมการชุมชน มีมติเห็นชอบให้งดการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ และ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( covid - 19 ) ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นั้น เทศบาลตำบลกุดจับจึงประกาศเพื่อทราบ
229099
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line