เคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เช้าวันจันทร์ ของสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 08.00 นาย ค.ต. อัศวิน บัวน้ำอ้อม  รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ เข้าแถวเคารพธงชาติพร้อมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ของสัปดาห์แรกของต้นเดือน ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธงชาติ เทศบาลตำบลกุดจับ หลังเสร็จพิธีเข้าแถวเคารพธงชาติแล้ว
 ค.ต. อัศวิน บัวน้ำอ้อม  รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ ได้พูดคุย กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ ในหัวข้อ
1. covid 19 และวิธีการป้องกันโรค
2. การปฏิบัตหน้าที่ของพนักงานเทศบาลตำบลกุดจับในสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
3. เปิดอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกุดจับ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
4. งานจิตอาสาเมือ่วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา
5. คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย ในการทำงาน
ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC4067
DSC4065
DSC4061
DSC4060
DSC4055
DSC4058
DSC4053
DSC4052
DSC4051
DSC4045
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line