โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านโนนเมือง โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-19
วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นาสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 เปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านโนนเมือง โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา-19 โดยมี อสม. บ้านโนนเมือง พร้อมชาวบ้านโนนเมือง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนเมือง
DSC7224
DSC7215
DSC7205
DSC7281
DSC7258
DSC7268
DSC7198
DSC7192
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line