โครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านสุขสมบูรณ์โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ โครงการผูัสูงอายุออกกำลังกายด้วยยางยืดและผ้าขาวม้า
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นาสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 เปิดโครงการ รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกบ้านสุขสมบูรณ์โครงการรณรงค์คัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และ โครงการผูัสูงอายุออกกำลังกายด้วยยางยืดและผ้าขาวม้า โดยมี อสม. บ้านสุขสมบูรณ์น้อยพร้อมชาวบ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ณ ศาลาประชาคมบ้านสุขสมบูรณ์
DSC7771
DSC7767
DSC7747
DSC7741
DSC7731
DSC7722
DSC7708
DSC7695
DSC7685
DSC7693
DSC7679
DSC7663
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line