วันที 17สิงหาคม 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตติยราชนารี ครั้งที่1 ประจำปี 2565 ณ สระหลวง ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

DSC3587
DSC3578
DSC3577
DSC3576
DSC3571
DSC3568
DSC3563
DSC3557
DSC3515
DSC3516

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line