วันที่ 13 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณศีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ เขต 1และเขต 2 พร้อมกองสวัสดิการสังคม เปิดเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเป็นการให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ตามสโลแกน วัยรุ่นผู้สูงอายุ แก่ - ชรา อย่างมีคุณค่า ใช้สติปัญญาอย่างมีเหตุผลได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลกุดจับ

DSC4403
DSC4401
DSC4398
DSC4394
DSC4378
DSC4376
DSC4369
DSC4366
DSC4367

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line