วันที 19 กันยายน 2565 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ มอบให้ นายสังคม จันทมาตย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายหวด ปิตาทะเส รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ เปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขตติยราชนารี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ณ วัดบรมสมภรณ์ ชุมชนหนองโน ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
DSC5302
DSC5301
DSC5299
DSC5282
DSC5290
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line