วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ ร่วมพิธี(ภาคเช้า) ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565
นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมพิธี(ภาคเช้า) ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายปรีชา เวยสาร ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอกุดจับ เป็นประธานประกอบพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจำนวนมาก ร่วม และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
f-7047
f-7032
f-6861
f-6860
f-6842
f-6818
f-6807
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line