วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายบุญสิทธิ์ น้อยพิทักษ์คูณ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจับ พร้อมคณะผู้บริหาร นายสุนทร วรรณคีรี ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดจับ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจับ นำข้าราชการและบุคลากรเจ้าหน้าที่ ประกาศแสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตามหลักธรรมาภิบาล "NO GIFT POLICY" งดรับ งดให้ ป้องกัน มิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม เชื่อถือได้ เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ รัฐทุกคน ไม่รับของขวัญ และของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมในองค์กรเทศบาลตำบลกุดจับ ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line