วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลกุดจับ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกุดจับ  โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครดังนี้

  1. สังกัดกองสวัสดิการสังคม

      -  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพฒนาชุมชน ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)                จำนวน 1 อัตรา

  2. สังกัดกองช่าง

      -  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                              จำนวน 1 อัตรา

  3. สังกัดกองคลัง

      -  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                              จำนวน 1 อัตรา

  4. สังกัดกองการศึกษา

      -  ตำแหน่ง แม่ครัว ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป                                                      จำนวน 1 อัตรา

 

เทศบาลตำบลกุดจับ รับสมัคร ในวันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ  หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 042-291-161  ต่อ 101 และทาง www.kudjub.go.th    ศึกษาข้อมูลได้ตามรายละเอียดแนบท้ายตามประกาศเทศบาลตำบลกุดจับ

navinta-p713
navinta-p712
navinta-p711
navinta-p710
navinta-p79
navinta-p78
navinta-p77
navinta-p76
navinta-p75
navinta-p74
navinta-p73
navinta-p72
navinta-p71

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook