วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 เวลา 09.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4 โครงการ
2. จ่ายขาดเงินสะสม 18 โครงการ
ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
DSC3723
DSC3713
DSC3666
DSC3648
DSC3664
DSC3723 DSC3713 DSC3666 DSC3648 DSC3664
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

Line