วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลกุดจับ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

200026
200027

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Line