ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2565
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับ ประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น.
ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้
1. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
2565
2. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา
DSC4839
DSC4827
DSC4822
DSC4821
DSC4808
DSC4802
DSC4783
DSC4775
DSC4741
DSC4734
DSC4726
 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Facebook

Line