วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป เรื่องดังนี้

1. เรื่องที่เสนอใหม่ / ญัตติเพื่อพิจารณา เรื่อง ญัตติที่ 19/2565  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2566 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 
                                                           ญัตติที่ 20/2565 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ :โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยลักขณา 1 ถึงทุ่งนามน หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองเพีย  อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี  งบประมาณ 493,000 บาท (กองช่าง)
                                                           ญัตติที่ 21/2565 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  : จัดซื้อเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง ชนิดเบาะหนัง ความกว้างของเบาะนั่งไม่น้อยกว่า 65 ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า 65 ซม. และความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นเงิน 7,000 บาท และจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น ชนิดถังคว่ำ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 31 ซม. ความยาวไม่
น้อยกว่า 36 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 100 ซม.  จำนวน 1 เครื่องๆละ  7,000 บาท (กองคลัง) รวม 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท 
ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจับ
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

Facebook

Line

 

 

949912
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
620
57
943418
2164
23337
949912

Your IP: 162.158.162.104
2023-02-05 01:26