วันที่ 30 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดจับแจ้งนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยวิสามัญ สมัย 1 ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ซึ่ง สรุป ตามเอกสารที่แนบมาด้วย

navinta-p254
navinta-p253
navinta-p252
navinta-p251

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook

Line