เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดจับ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจับ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน

ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

na----3--25661
na----3--25662

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

line official Account

เพิ่มเพื่อน

แผนที่นโยบายผู้บริหารประจำปี

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายรับรายจ่าย เทศบาลตำบลกุดจับ

ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

Facebook